ปรับขึ้นค่าดอนเมืองโทลล์เวย์ เป็น 80-155 บาท มีผล 22 ธ.ค. 62

ปรับขึ้นค่าดอนเมืองโทลล์เวย์ เป็น 80-155 บาท มีผล 22 ธ.ค. 62

บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ เตรียมปรับขึ้นค่าผ่านทาง ทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงดินแดง-ดอนเมือง อนุสรณ์สถาน ตามข้อตกลงในสัญญาสัมปทานระหว่างกรมทางหลวงและบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านในอัตราคงที่ทุก 5 ปี โดยจะมีผลตั้งแต่ 22 ธ.ค. 2562 – ธ.ค. 2567

1.ช่วงดินแดงดอนเมือง ระยะทาง 15.4 กม. และ 2.ส่วนต่อขยายช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 6.5 กม. รวมระยะทาง 21.9 กม. ซึ่งตามสัญญาให้ปรับขึ้นค่าผ่านทางทุก 5 ปี จนหมดอายุสัญญาใน ปี 2577

สำหรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ มีรายงานว่า ช่วงดินแดง-ดอนเมือง ประเภทรถ 4 ล้อ ปัจจุบันเก็บ 70 บาท จะเก็บเพิ่มเป็น 80 บาท / ส่วนรถมากกว่า 4 ล้อ ปัจจุบันเก็บ 100 บาท จะเพิ่มเป็น 110 บาท

ขณะที่ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ จาก 30 บาท เป็น 35 บาท / รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท เป็น 45 บาท และทำให้ผู้ที่ใช้บริการตลอดทั้งเส้นทาง รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท เป็น 115 บาท / และ รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท เป็น 155 บาท

letskiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *