Category: Running

พลังของวินัยในตนเอง พลังซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จ

การมีวินัยในตนเอง นำมาสู่ความสำเร็จ บุคคลที่จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต หรือ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้นั้นนอกจากจะมี Passion ความหลงใหล ในการลงมือทำสิ่งเหล่านั้นแล้ว การมีระเบียบวินัยก็เป็นอีกองค์ประกอบนึงที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ได้ วินัยในตนเองหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนเองมุ่งหวัง ทั้งนี้จะต้องไม่ทำกระทำการใด ….

การกีฬาแห่งประเทศไทย เฟ้นหา 6 งานวิ่งมาราธอน เพื่อยกระดับสู่ “ไทยแลนด์ เมเจอร์ มาราธอน”

กกท. หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมเฟ้นหารายการวิ่งมาราธอนของไทย ให้พัฒนาเทียบชั้นกับรายการวิ่งมาราธอนระดับโลก ข่าวดีสำหรับนักวิ่งไทย และผู้รักการออกกำลังกาย เมื่อ กกท. หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมเฟ้นหารายการวิ่งมาราธอนของไทย ….