Category: News

ปรับขึ้นค่าดอนเมืองโทลล์เวย์ เป็น 80-155 บาท มีผล 22 ธ.ค. 62

บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ เตรียมปรับขึ้นค่าผ่านทาง ทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงดินแดง-ดอนเมือง อนุสรณ์สถาน ตามข้อตกลงในสัญญาสัมปทานระหว่างกรมทางหลวงและบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ….