นายกรัฐมนตรีเมืองไทยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไร

นายกรัฐมนตรีเมืองไทยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไร

ทุกคนคงจะเคยได้ยินคนบ่นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี พ่อค้า แม่ขายออกมาบ่น หรือออกมาด่า “ ทุกวันนี้ขายของไม่ได้ “นายยก…คนนี้ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีเลย สู้นายก…คนนั้นก็ไม่ได้” หรือบ้างที่ก็ “ถ้านายคนนี้…. มาเป็นนายกเศรษฐกิจไทยไปโล้ดแน่นอน” แอดเองก็เป็นคนนึงที่โดนพิษเศรษฐกิจเล่นงาน เพราะทำงาน Freelance ทางด้านงานวิศวกรรม 2-3 ปีมานี้ จำนวนงานที่ได้จ้างผู้ว่าจ้างลดลงไปมาก แอดก็เลยสงสัย จนต้องมานั่งศึกษาเรื่องเศรษฐกิจว่ามันเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีไทยอย่างไร

ความหมายของคำว่าเศรษฐกิจ  “เศรษฐกิจ จริงแล้วมันคือสิ่งใดกันแน่”

ความหมายของคำว่า เศรษฐกิจ ในพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า เศรษฐกิจ (economy) หมายถึง ระบบที่มีการบริหารจัดการ โดยองค์การทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย การจ่ายแจก การบริโภค การใช้สอยสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการใช้บริการ การท่องเที่ยว ของชุมชน ที่มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ถ้าให้พูดง่ายๆ เศรษฐกิจดี คือ ชุมชุนหรือประเทศที่มีการผลิต จับจ่ายใช้สอย จำหน่าย จ่ายแจก การบริโภค ที่มีปริมาณมาก มีความคล่องตัว

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเนื่องถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ แล้วปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่ส่งผลต่อเนื่องถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ

1.การเมือง

การเมืองในประเทศมีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนอย่างมาก เพราะหากการเมืองไม่มั่นคงจะทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจ ไม่กล้างเสี่ยง

2.อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างมากเพราะหากค่าเงินเปลี่ยนแปลงไปทำให้กำไรขาดทุนเปลี่ยนแปลงไป

3.รายได้เฉลี่ยของประชากร

รายได้มีความสำคัญต่อการใช้จ่ายของประชากรเพราะหากรายได้น้อยประชากรก็ไม่กล้าใช้เงินมากเพราะกลัวไม่พอใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่สำคัญจริง

4.เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน เหตุการณ์ควบคุมไม่ได้

 ภัยธรรมชาติรุนแรง น้ำท่วม การก่อการร้าย สงคราม โรคติดต่อร้ายแรง เป็นอีกปัจจัยที่อาจจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้ได้

เมื่อเรารู้ถึงความหมายและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วนายกรัฐมนตรีล่ะ มีส่วนกับเศรษกิจอย่างไร

นายกรัฐมนตรี คือ ตำแหน่งหัวหน้าของฝ่ายบริหารในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เป็นผู้นำคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน หน้าที่นายก ให้มองคล้ายๆกับเป็นผู้นำของคนที่เข้ามาบริหารประเทศ โดยคนกลุ่มนี้คือกลุ่มบุคคลคนที่ถูกเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาล เป็น รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ซึ่งคนเหล่านี้มีหน้าที่คือ ออกนโยบาย เสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา, ออกกฏหมาย, ยกเลิกกฏหมาย ทำหน้าที่หาเงินเข้าประเทศหรือทำการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ, ตัดลบหรือเพิ่มงบประมาณ ตัดสินใจเอางบประมาณไปใช้ลงทุนที่ไหนดีที่ทำแล้วประเทศพัฒนาขึ้น อะไรทำนองนี้

การออกกฎหมายหรือการเสนอโครงงาน Mega Project นั้นส่งผลกระทบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ (การผลิต การจำหน่าย การบริโภค) เป็นอย่างมาก เช่น

1.ถ้ามีโครงการสร้างรถไฟฟ้า อาจทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น ต้นทุนค่าขนส่งถูกลง ขนส่งเร็วขึ้น ทำให้การจำหน่ายและการบริโภคมีปริมาณเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตต่ำลงเพราะค่าขนส่งถูกลง การผลิตย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนสูงขึ้น มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2.ถ้ามีการออกนโยบายปรับขั้นต่ำ เช่น คนจบปริญญาตรี ค่าแรงขั้นต่ำ 20000 บาทต่อเดือน ค่าแรงรายวัน 500 บาท โดยผลที่ต้องการของนโยบายคือให้คนไทยมีรายได้ต่อประชาการสูงขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่มันอาจจะส่งผลให้ ผู้ประกอบการ SME อยู่ไม่ได้ รับค่าต้นทุนด้านแรงงานไม่ไหว ปิดกิจการลง หรือ บริษัทต่างชาติปรับย้ายฐานการผลิตไปสู้เพื่อนบ้านที่มีค่าแรงที่ถูกว่า หรือจำเป็นต้องปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นเพื่อรองรับค่าแรงที่แพง จากผลที่ต้องการให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่ผลที่ได้กลับเป็นคนไทยตกงงานมากขี้น จนลง อะไรทำนองนี้

จะเห็นได้ว่าการออกนโยบาย หรือ กฎหมายต่าง ๆ มีผลกระทบอย่างมากกับเศรษฐกิจไทยเลยทีเดียว งั้นแล้วใครล่ะที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไทย ใครล่ะจะมาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนี้ให้มันดี ให้มีเศรษฐกิจที่ดี อันนี้มันขึ้นอยู่กับการเลือกของคนไทยนี้เอง

นายก กับ เศรษฐกิจไทย
นายกรัฐมนตรี กับ เศรษฐกิจไทย

งานวิศวกรรม เงินเดือนดี

บทความถูกใจ ฝากกดไลน์ กดติดตาม กดแชร์เพจ ด้วยนะครับ

letskiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *